Game thủ sẽ làm được gì nếu đại dịch Zombie “xảy ra” thật sự?