LMHT: Đây là những vị tướng mới nổi lên ở phiên bản 9.4, cực phù hợp để leo rank