Gửi đến anh em 2 trận gà Thomo xổ 500 đâm quá đâm. Gà chú Hiển tại giải gà nòi 31/8 vừa qua

TRẬN GÀ XỔ 500 CỰC ĐÃ

TRẬN ĐÁ GÀ THOMO XỔ 500TR – GIẢI GÀ NÒI 31/8

Xem full clip đá gà giải 4 con gà Việt ngày 31/8 TẠI ĐÂY